Recent Changes - Search:

Sk

This is a wiki space set to help translating the Universal Cyrillic Decoder. See the Homepage for details.

Interface settings

titletag="Univerzálny online dekodér cyriliky (azbuky) – zistite čo je vo Vašom texte"
metadesc="Bezplatný online program na odkódovanie textu v cyrilike (azbuke)"
metakeywords="zistiť,odkódovať,odkódovač,dekodér,cyrilika,azbuka,latinka,cp1251,utf,koi8,odkódovacia stránka,stránka pre odkódovanie textu"
title="Univerzálny odkódovač textov v cyrilike (azbuke)"
pastetext="Sem vložte text, ktorý chcete odkódovať"
serviceby="Poskytuje"
copy=""
cleararea="Vymazať"
clearareaquestion="Ste si istí, že chcete vymazať text z textového poľa?"
selectencoding="Zvoľte odkódovač"
trywith="Skúste zistiť"
lookslike="Text vyzerá ako"
or="alebo"
selecttext="vyberte jednu možnosť"
selectoption="Vyberte správnu ukážku"
testall="Neviem vybrať použitý typ kódovania, vyskúšaj všetky kombinácie"
expert="Expert"
source="zdroj"
displayed="zobraziť ako"
postfilter="postfilter"
output="Prepis"
nooutput="Prepísaný text sa zobrazí tu"
about="O programe"
addbookmark="Pridať záložku"
guestbook="Guestbook"
linktothissite="Please link to this site"
linktothissitetext="Univerzálny dekodér cyriliky"
postcard="Postcard"
postcardtext="If you find the decoder usefull, you can send me a paper postcard with a view from your city/place. This will encourage me to keep improving it."

Help information

Vitajte! Táto stránka môže byť pre Vás užitočná, ak máte text, o ktorom predpokladáte, že je napísaný v cyrilike (azbuke), ktorý sa však nezobrazuje správne, ale vo forme zvláštnych nečitateľných znakov. Tento program Vám ho pomôže odkódovať, prípadne Vám aspoň ukáže niekoľko možných príkladov jeho odkódovania, z ktorých si potom môžete vybrať ten správny.

Návod na použitie programu

 • Vložte text, ktorý potrebujete odkódovať do horného textového poľa. Niekoľko prvých slov program rozšifruje a prepíše do cyriliky (azbuky).
 • V rolovacom menu "Text vyzerá takto:" vyberte tú možnosť, ktorá sa najviac podobá vášmu textu. Ukázané možnosti sú najčastejšie spôsoby problematického kódovania.
 • Ak neviete vybrať použitý typ kódovania, kliknite na "Neviem vybrať použitý typ kódovania, vyskúšaj všetky kombinácie"
 • Program sa pokúsi odkódovať text a prepíše ho do spodného okienka.
 • Ak je prepis úspešný, uvidíte v dolnom okienku text v cyrilike (azbuke) a v prípade potreby si ho môžete skopírovať a uložiť.
 • Ak sa prepis textu nepodarí (to znamená, že text ešte stále nebude v cyrilike (azbuke), ale v nejakých zvláštnych nezmyselných znakoch), skúste vybrať v rolovacom menu novo vytvorený variant, ktorý bude v cyrilike (azbuke) - ak ich tu bude viac, tak vyberte ten, ktorý je najdlhší. Kliknutím na Ok sa Váš text prekonvertuje do správneho formátu.
 • Ak nie je text úplne prepísaný, vyskúšajte všetky možnosti v cyrilike (azbuke) v rolovacom menu.

Obmedzenia programu

 • Program nedokáže prepísať text v prípade, že obsahuje iba otázniky "???? ?? ??????". V tomto prípade sa pokúste získať text v inom zakódovaní.
 • Nie je žiadna záruka, že každý text sa podarí odkódovať, a to aj v prípade, že text je v cyrilike (azbuke).
 • Maximálna veľkosť textu pre odkódovanie je 20 kB.
 • Program nie vždy funguje so 100%-nou presnosťou - pri prepise textu z jedného typu kódovania do druhého sa niektoré písmená môžu stratiť - napríklad bulharské znaky alebo vzácne jednotlivé písmená. Presnosť programu závisí aj od nadstavenia Vášho počítača (Windows Clipboard).
 • Program sa snaží vyskúšať maximálne množstvo z 4725 variánt v dvoch až troch etapách: v prípade použitia mnohonásobné kódovania textu typu koi8(utf(cp1251(utf))), program ho nebude určovať a ani testovať. Zvyčajný počet možností a správne zobrazených možností prepisu sa pohybuje medzi 32 a 255.
 • Ak je časť textu kódovaná jedným spôsobom a druhá časť druhým, program rozpozná na jedenkrát iba jednu časť.

Podmienky použitia

Tento program je voľne šíriteľný (freeware) a bol vytvorený v dobrej viere, že bude užitočný, avšak jeho použitie je bez záruky a to i v prípade použitia programu na iné účely než na aké bol vytvorený.. Použitie programu je na vlastné riziko.

V prípade, že chcete prepísať veľké množstvo textu, urobte si z neho záložnú kópiu pred použitím programu.

Translators

I am gratefull to the kind people who helped me with translations of this page. Veľmi pekne ďakuje :

 • Русский (Russian) : chAlx, Petr Vasilyev (http://yonyonson.livejournal.com/).
 • Slovensky (Slovak) : Martin (Klub pestovatel'ov rastlín).
 • O’zbek (Uzbek) : Abdulla.

Other translations are in preparation at this page.

Novinky

See page in English language for the program changelog.

Back to the Latin to Cyrillic convertor.

Home page

Original

Translations

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on (:20171014T100334Z:)
virtour.fr - visites virtuelles à Paris et en Ile-de-France