Recent Changes - Search:

Mk

This is a wiki space set to help translating the Universal Cyrillic Decoder. See the Homepage for details.

Забелешка: The edit password is quick.

Interface settings

titletag="Универзален онлајн Кириличен декодер - поправете го Вашиот текст"
metadesc="Бесплатна онлајн алатка за декодирање и поправка на кодиран текст во Кирилична азбука"
metakeywords="поправка,декодирање,декодер,декриптор,шифриран,кириличен,латиница,cp1251,utf,koi8,kirilic,kirilica,kirilitsa,codepage"
title="Универзален Кириличен ауто-декодер"
pastetext="Ископирајте го Вашиот текст овде за да се декодира"
serviceby="Овозможено од"
copy=""
cleararea="Избриши текст"
clearareaquestion="Дали сте сигурни дека сакате да го избришете текстот?"
selectencoding="Изберете кодирање"
trywith="Идентификација"
lookslike="Текстот изгледа слично на"
or="ИЛИ"
selecttext="Изберете"
selectoption="Изберете успешен примерок"
testall="Не знам, тестирајте ги сите комбинации"
expert="Експерт"
source="извор"
displayed="прикажи со"
postfilter="филтер"
output="Излез"
nooutput="Разултатот ќе биде прикажан овде..."
about="Околу програмот"
addbookmark="Додадете ја страницава во омилени линкови"
guestbook="Книга за гости"
linktothissite="Линк до оваа страница"
linktothissitetext="Универзален Кириличен декодер"
postcard="Разгледница"
postcardtext="Доколку сметате дека декодерот е корисен, може да ми испратите разгледница по пошта од Вашиот град/место. Ова ќе ме охрабри да продолжам со усовршување."

Помошни информации

Добредојдовте! Оваа страница ќе Ви биде од корист доколку добиете текст за кој верувате дека е напишан на Кирилица, но наместо текстот, прикажани се некои чудни карактери. Овој програм ќе се обиде да го погоди кодирањето, и доколку не успее, ќе прикаже примероци од сите можни кодирања, така да ќе можете да го изберете правилното.

Како да

 • Копирајте и залепете го текстот во големата текст форма. Се анализираат првите неколку збора, така да тие треба да се кодирани Кирилично.
 • Во изборникот "Текстот изгледа слично на" изберете опција, најслична на Вашиот текст. Прикажаните варијанти се најчестите проблеми кои се јавуваат кај Кириличниот текст.
 • Доколку не знаете која варијанта да ја употребите, изберете "Не знам, тестирајте ги сите комбинации".
 • Програмот ќе се обиде да го декодира текстот и резултатот ќе биде прикажан подолу.
 • Ако декодирањето е успешно, ќе го видите текстот со Кирилични карактери и ќе бидете во можност да го копирате и зачувате, доколку е важен.
 • Ако декодирањето е неуспешно (сеуште текстот не е со Кириличен фонт или со неразбирливи карактери), Вие можете да изберете од новокреираната лист-форма од варијантите кои се на Кирилица(Ако се повеќе успешни, изберете ја најдолгата). Со притискање на копчето OK ќе го добиете конвертираниот текст.
 • Ако текстот не е целосно исконвертиран, обидете се со другите варијанти на Кирилица од лист-формата.

Ограничувања

 • Ако Вашиот текст содржи прашалници "???? ?? ??????", проблемот е кај испраќачот и во тој случај не е возможно да се декодира. Побарајте да Ви го препратат текстот, евентуално во обичен текст фајл.
 • Нема гаранција дека секој текст може да се декодира, иако сте сигурни дека текстот е напишан во Кирилица.
 • Анализираниот и конвертираниот текст е ограничен на 20 KB.
 • Не се постигнува секогаш 100% прецизност - при конверзија од една кодна страница во друга, некои карактери можат да се изгубат, како на пример Бугарските наводници или поретко поединечни букви. Ова зависи и од ракувањето со карактери на Вашиот Windows Clipboard.
 • Програмот се обидува да декодира во максимално 4725 варијанти во две или три нивоа: доколку постои мултикодирање како на пример koi8(utf(cp1251(utf))), тоа нема да се детектира или тестира. Обично можните и прикажаните точни варијанти се меѓу 32 и 255.
 • Доколку дел од текстот е кодиран во една кодна страница, а друг дел во друга, програмот може да препознае само еден дел при една анализа.

Услови за користење

Запомнете дека ова е бесплатен програм кој е креиран за да Ви биде корисен, но нема гаранција, дури ни за погодност за користење за одредена намена. Програмот го користите на сопствен ризик.

Доколку имате долг текст за превод, уверете се дека имате направено копија од текстот.

Преведувачи

Јас сум Благодарен на луѓето кои ми помогнаа со превод на оваа страница. Голема Благодарност до:

 • Македонски (Macedonian) : Горан Андонов
 • Русский (Руски) : chAlx, Petr Vasilyev
 • Slovensky (Словачка) : Martin (KPR Slovakia)
 • O’zbek (Узбекистан) : Abdulla

Другите преводи се во подготовка на оваа страница.

Што е ново

Видете ја страницата на Англиски Јазик за последните промени.

Назад на Кириличниот конвертор.

Home page

Original

Translations

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on (:20171014T100230Z:)
virtour.fr - visites virtuelles à Paris et en Ile-de-France